Behandlinger

KOSMETISKE BEHANDLINGER

BOTOX

Konsultation – før din Botox behandling
Før din første behandling skal du til en forundersøgelse/konsultation hos vores speciallæge i neurologi, Jalal Alimoradi, som har et indgående kendskab til Botox. Han har 10 års erfaring med alle slags Botox behandlinger i både kosmetisk og medicinsk øjemed. Konsultationen er gratis og uforpligtigende, og skal afholdes min. 48 timer før din Botox behandling. (Vi henviser til vores afbudspolitik)

OBS! SUPERVISEREDE BEHANDLINGER
Vær opmærksom på, at ved vores superviserede behandlinger kan der være specielle betingelser. F.eks. kan det forekomme at en kombinationsbehandling (hvor du f.eks. ønsker både Botox og Filler) skal foretages over to bookingstider, da supervisionerne udføres af to speciellæger.

Hvorfor får vi rynker?
Rynker er et aldringsfænomen. Med alderen bliver huden tyndere og mister volumen pga. tab af de forskellige komponenter i huden fx kollagen, hyaluronsyre etc.
Udover aldring spiller ansigtsmusklerne en vigtig rolle i rynkedannelse. Hos nogle er disse muskler overaktive og de bruges ofte. Det medfører såkaldte dynamiske rynker. Det er i den dynamiske fase hvor botox har den bedste effekt. Rynkedannelsen er særlig udtalte i panden (rynker panden ofte), mellem øjenbrynene (vredesrynker, bekymringsrynke) og omkring øjnene (smilerynker), fordi vi bruger disse muskler flere hundrede gange om dagen.
Et tidligt behandlingsforløb med faste intervaller forebygger, at rynkerne bliver permanente. Statiske (dybe) rynker kan også behandles med botox. Efter et par behandlinger mindskes de dybe rynker, og huden bliver mere glat.

Er der nogen, der ikke må få Botox?
Speciallægen vurderer ved sin konsultation om du er egnet til at få Botox. Når det er sagt, så er der mange gravide som spørger til Botox behandlinger og gerne vil vide om det kan skade fosteret at få disse behandlinger. Svaret er, at man ikke ved, om det kan skade fosteret. Der er ikke lavet undersøgelser, da det på sin vis er uetisk at lade den gravide løbe en potentiel risiko i sådan en undersøgelse. Derfor er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at gravide ikke får Botox under graviditeten og i ammeperiode.
Man skal være min. 18 år for at kunne få Botox behandling i klinikken.

Hvordan virker botox?
Enhver muskel er forbundet med nerver. Nerverne sørger for at musklerne trækker sig sammen. Botox hæmmer denne forbindelse, og musklen slapper af og dermed forhindres rynkedannelsen. Der er ikke tale om en total lammelse af musklerne, og dermed får man ikke et mimikløst ansigt. Følesansen påvirkes ikke af botox.

Indikationer
Dynamiske rynker
Statiske rynker

Bivirkninger
Hævelse, rødme i indstikstedet
Infektion
Allergisk reaktion
Mundtørhed
Formindskelse af musklernes størrelse
Hængende øjenlåg
Forbigående synsforstyrrelser og øjentørhed

Ovenstående bivirkninger forekommer meget sjældent, og der er tale om forbigående bivirkninger.

Behandlingens forløb
Man skal være minimum 18 år for at få Botox behandling i klinikken.
Forundersøgelse: Du bliver set af en speciallæge, hvor du bliver spurgt ind til om du er i medicinsk forløb, og om du evt. fejler noget. Der laves en analyse af ansigtet, og du bliver grundigt informeret om, hvad du kan forvente af behandlingen og om behandlingen er egnet for dig. Du er velkommen til at tage en bisidder med. Der bliver taget billede af dig så du efterfølgende kan se effekten af behandlingen. Loven foreskriver, at du skal have 48 timers betænkningstid inden selve behandlingen påbegyndes.

Behandlingen
Området som skal behandles desinficeres og evt. markeres. Med en meget tynd nål injiceres botox ind i de relevante muskelområder. Behandlingen varer ca. 15 minutter- afhængigt af hvor mange områder der skal behandles.

Til behandlingen bruges der Dysport. 

•  Kontrol:  Du kan komme til kontrol 2 uger efter behandlingen.

Betaling af ydelse skal ske direkte til behandleren. Gavekort til Art of Wellness kan ikke benyttes til disse behandlinger. 

FILLER

Det er meget forvirrende for mange kunder, idet filler er IKKE bare filler. Der findes over 200 slags filler på verdens plan. Der er store forskelle på fillerne med hensyn til renhed, bivirkningsprofil og virkning. Der er få af disse filler som er gennemtestet og godkendt af amerikanske myndigheder- FDA approved.Et produkt som godkendes af FDA har en meget høj kvalitet og god sikkerhedsprofil. Det er nemt at købe mange forskellige filler på nettet, derfor priserne på dem kan være meget forskellige.

Når det gælder dit ansigt og dit helbred, så vær skeptisk hvis en tilbyder dig filler som koster det halve af hvad andre klinikker tilbyder.  De meste brugte filler i Europa er  Juvederm, Restylane, Teosayl, og Boletero. Disse filler typer er alle sammen godkendt af FDA. I vores klinik bruger vi Juvederm, idet den har været brugt siden starten af 00erne og har en meget høj sikkerhedsprofil.  Juvederm er en krystalklar, ikke-animalsk, biologisk nedbrydelig gel, baseret på den naturlige hyaluronsyre (HS) og vand. Hyaluronsyre er en naturlig forekommende glycosaminoglycan i huden. HS er en vigtig bestanddel af hudens struktur. På grund af dens kemiske egenskaber (hydrofile egenskab), spiller HS en vigtig rolle for at give huden volumen og elasticitet.

Juvederm findes i forskellige former. Juvederm findes under forskellige navne: Juvederm Ultra 2, Juvederm Ultra 3, Juvederm Ultra 4, Juvederm Voluma, Juvederm Volbella, Juvederm Volite og Juvederm Ultra smile. To egenskaber adskiller de forskellige Juvederm typer. For det første holdbarhed og for det andet produktets hårdhed.  Bløde Juvederm bruges til overfladiske korrektion eller fx læbeforstyrrelse. Hård Juvederm bruges til injektion i det dybe del af ansigtet fx kind og kindben.

Hvordan virker filleren?

Gelen injiceres i forskellig dybde, afhængig af hvilken problemstilling man ønsker at behandle. Fx behandles fine rynker ved at injicere overfladisk i huden, og hvis man ønsker at lave kindben løft, så er det vigtigt at injicere dybt under huden. Gelen virker ved at skabe fylde, både på grund af mængden samt ved osmose, hvor den “suge” vand til området, og giver ekstra fylde. Udover dette, er noget der tyder på at Juvederm/Aliaxin stimulerer huden og underhuden, så den kan lave mere af de elastiske væv, som er vigtige bestanddele af huden og underhuden.

Indikation

- Former læber både med hensyn til form og størrelse

- Udjævner statiske rynker plus fine rynker

- Furer, fx nasolabiale furer (fra næseroden til mundvigen)

- Rande under øjnene

- Kindben løft

- Hageløft

- Korrektion af næse

- Udjævne dybe arvæv

Hvordan foregår behandlingen?

Ved behandlingen injiceres gelen i epidermis (huden), dermis eller subdermalt (underhuden), afhængigt af området man vil behandle. I nogle områder bliver man nødt til at placere gelen lige ovenover knoglen, fx i forbindelse med kindben løft. Behandlingen varer ca. 30 minutter. Resultatet ses med det samme – dog kan der være lidt hævelse i behandlingsområdet. Denne hævelse aftager i løbet af få dage.

Før behandling 

Inden behandling skal du have en gratis og uforpligtende konsultation hos en sygeplejerske eller en læge. Under konsultationen bliver du spurgt ind til medicin, sygdomme, og tidligere behandling. Ligeledes vil behandleren lave en analyse af dit ansigt, og fortælle dig, hvilke resultater du kan forvente af behandling af bestemt område af ansigtet. Sammen med dig vil vi lægge en plan for behandlingen. Efter konsultationen skal du have 48 timers betænkningstid

Hvordan skal man forholde sig efter behandlingen?

Generelt: Sport og hård fysisk aktivitet, samt indtagelse af blodfortyndende medicin frarådes de første 24-48 timer efter behandlingen. Området som er behandlet, holdes tørt og rent. Du bør ikke udsætte område for ekstrem varme (fx solarium, solbad) eller ekstrem kulde i de første dage efter behandling.  Efter få dage vil Juvederm blive en integreret del af vævet, og tilpasse sig konsistensen i det naturlige væv ganske godt.

Læberne: Efter læbebehandlingen kan læberne hæve og se ujævne ud. Dette kan vare 1-2 uger. Det anbefales at massere læberne 1-2 gange dagligt. Dette gøres ved at holde læben mellem pegefiner og tommelfingere og massere dem med moderat tryk.

Kindbenløft: Frarådes at sove på siden.

BIVIRKNINGER

Tilsigtet bivirkning

Hævelsen er en tilsigtet bivirkning, fordi hensigten med behandlingen er at give området ekstra fylde. Huden reagerer ved at øge blodtilførslen til området, derfor vil der komme rødme og hævelse. Den aftager i løbet af 3-7 dage. Ved svær hævelse kan vi behandle med antihistamin.

Utilsigtede bivirkninger

Blålige misfarvninger: Pga. mikroblødninger kan der komme blålige misfarvninger. Dette sker meget sjældent

Ømhed kan også forekomme pga. selve injektionen, gelen, mekanisk irriation af væv, samt den ’fylde-effekt’, som gelen udsætter omgivende væv for infektion

Ekstremt sjældne bivirkninger

Allergisk reaktion

Granulomdannelse (knude).

Blodprop i de blodkar som forsyner det behandlet området

De fleste af ovenstående bivirkninger kan vi behandle på stedet.

 

 

Obligatorisk forundersøgelse til Filler behandling
Filler 1 ml